Efter fire års tilløb, blev Dans Danmark stiftet den 3. oktober 2021.

Hermed har en ny fælles danseorganisation for al foreningsdans i Danmark set dagens lys.

Som formanden for Danmarks Idrætsforbund Hans Natorp sagde ved stiftelsen:

Det er en historisk dag. Det er med stor glæde og stolthed jeg konstaterer, at en sådan sammenlægning kan ske i DIF regi. At man vil gøre tingene større og stærkere, flugter hundrede procent med det, som DIF gerne vil. Vi skal i fællesskab udvikle fælles kulturer og fælles aktiviteter. Dans Danmark kan blive et forbillede for andre. Dans Danmark sætter et historisk aftryk i DIF”

Præmissen for stiftelsen var at Folkedans Danmark og Danmarks Sportsdanserforbund, traf beslutning om opløsning af de nuværende organisationer. Dette skete i weekenden den 25.-26. september. Hermed var vejen banet for Dans Danmark.

Formelt fortsætter Folkedans Danmark og Danmarks Sportsdanserforbund deres aktiviteter og forpligtelser frem til 31.12.2021. Herefter tager Dans Danmark over og overtager samtidig Danmarks Sportsdanserforbund´ s position som specialforbund i Danmarks Idrætsforbund.

Dans Danmarks bestyrelse

Bestyrelsen frem til første ordinære årsmøde i 2022 blev sammensat således:

Formand                                                                                      Karen Pedersen

Næstformand kommunikation/marketing                                 Jan Kirk Todsen

Næstformand økonomi                                                                Bent Hansen

(Disse tre udgør et samlet formandskab, hvor der ikke kan træffes individuelle beslutninger)

Bestyrelsesmedlem talent og elite                                                Micki Chow

Bestyrelsesmedlem klubudvikling og medlemsvækst           Anne Kathrine Clausen

Bestyrelsesmedlem stævner og turnering                                 Lone Schmidt

Bestyrelsesmedlem udvikling – nye dansearter                        Finn Madsen

Lone Schmidt knytter Kirsten Sørensen tæt til sig ift. hendes ressortområde.

Hele bestyrelsen er på valg på ordinært årsmøde i 2022

Aktivitetsudvalgene

På det stiftende møde valgtes endvidere formænd for de fire aktivitetsudvalg:

Standard/latin:                            Ashli Williamson

Different styles:                          Dorthe Pallisgaard Stobberup

Folkedans:                                    Trine Jordan Andersen

Breaking:                                       Karen Galsgaard

I den kommende periode skal aktivitetsudvalgenes øvrige bemanding på plads. Det gælder også aktivitetsudvalgenes forretningsorden, aktivitetskalender og budget.

Bestyrelsens handleplan frem til ordinært årsmøde blev ligeledes gennemgået på det stiftende møde.

Handleplanen omfatter lavpraktiske administrative opgaver og klargøring af en toptunet organisation, der såvel politisk som administrativt skal gøres klar til at yde det bedste af det bedste ift. nuværende og kommende klubber. 

Administrativ overflytning af klubber pr. 01.01.2022

Alle nuværende klubber under Folkedans Danmark og Danmarks Sportsdanserforbund overflyttes rent administrativt til Dans Danmark pr. 01.01.2022.

Skulle der være klubber, der ikke ønsker at blive en del af Dans Danmark, skal disse klubber proaktivt meddele dette. I disse tilfælde vil vi naturligvis kraftigt opfordre til at der tages kontakt til nuværende organisation for en drøftelse, inden eventuel beslutning om udmeldelse.

På Dans Danmarks vegne

Sekretariatet