Stort velkommen skal lyde til alle dansere og klubber i Dans Danmark.

Vi går nu en ny spændende tid i møde – et nyt forbund – en ny struktur.

Hvad mener jeg så med dette:

Vores nye organisation består af en bestyrelse med følgende medlemmer

Formand: Karen Pedersen

Næstformand/kommunikation og marketing Jan Kirk Todsen

2. næstformand/økonomiansvarlig Bent Hansen

Bestyrelsesmedlem/talent og elite Micki Chow

Bestyrelsesmedlem/klubudvikling og medlemsvækst Anne Kathrine Clausen

Bestyrelsesmedlem/stævner og turnering Lone Schmidt

Bestyrelsesmedlem/udvikling – nye dansearter Finn Madsen

Desuden vil der være flg. aktivitetsudvalg;

Standard/ latin

Folkedans

Different styles – Hip hop, disco, show og rock’n roll

Breaking

Der er endvidere nedsat et samarbejdsudvalg, som skal være bindeled mellem bestyrelse og aktivitetsudvalg.

Opgaverne og udfordringerne er mange, men jeg er sikker på, at vi sammen vil klare det.

Viljen og lysten er til stede.

Dans Danmark vil selvfølgelig fortsætte de projekter, som er sat i gang, og det er vores mål, at udvikle forbundet i tæt samarbejde med klubberne til gavn for medlemmerne.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og godt dansenytår.

Karen Pedersen, Formand