Dato

08 09 2024

Tid

14:00 - 15:15

Åbent hus, børn og unge, Herlev

Åbent hus for børn/unge otte til 12 år samt evt. medbragte voksne

Herlev Byskole, afd. Elv, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev

Vi begynder med lette danse og grundtrin, efter 45 minutters dans hygger vi os med pizza.

http://herlevfolkedans.dk/index-filer/Borneholdet.htm