Dato

02 09 2024

Tid

18:30 - 21:20

Åbent hus, unge og voksne, Herlev

Åbent hus for unge og voksne i alle aldre

Herlev Byskole, afd. Elv, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev

Vi begynder med fællesspisning, og kl. 19.30 danser vi lette danse og grundtrin.

http://herlevfolkedans.dk/index-filer/Voksenhold.htm