Dato

22 05 2022
Expired!

Tid

10:30 - 16:00

Årsmøde

Velkommen til Årsmøde i Dans Danmark

 søndag den 22. maj 2022 i Idrættens Hus, Brøndby

 

Program for dagen:

Fra kl. 9.30. vil der være indskrivning og udlevering af stemmesedler og der vil være brød, frugt, kaffe og te foran lokalet Gunnar Nu

Kl. 10.30 starter selve årsmødet (se dagsorden herunder)

Kl. 12.15 frokost

Kl. 13.00 årsmødet genoptages

Kl. 14.00 event med oplægsholder Per Spangsberg (mere herunder)

Dagen slutter kl. 16.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsen aflægger beretning og beretningen sættes til afstemning
 4. Bestyrelsen aflægger regnskab og dette sættes til afstemning
 5. Forbundets planer præsenteres
 6. Bestyrelsen præsenterer det kommende års budgetforslag til orientering
 7. Vedtagelse af klubbernes kontingent for det følgende år i henhold til budgetforslag
 8. Indkomne forslag
 9. Valg i henhold til Lovenes §11, 13 og 14
 10. Eventuelt

 

Forslag:

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, skal være Dans Danmark i hænde senest 4 uger før årsmødets afholdelse. Dvs senest den 24. april 2022.

Forslag kan være lovforslag eller konkrete beslutningsforslag. Forslag kan stilles af bestyrelsen eller klubberne.

 

Forslag til personvalg til bestyrelsen og appeludvalg skal være Dans Danmark i hænde senest 4 uger før årsmødets afholdelse, dvs senest den 24. april 2022.

Forslag til aktivitetsudvalgsformænd skal ligeledes indsendes senest 4 uger før årsmødet.

Attention: Klubben skal senest 4 uger før, dvs senest den 24. april have tilkendegivet, hvilket aktivitetsudvalgs-formandsvalg, de ønsker at afgive stemme til!

 

Vedrørende valg:

Bemærk herover fristen for indgivelse af forslag.

I 2022 er der valg til alle poster i bestyrelsen samt til formænd for aktivitetsudvalg.

Valghandlingen til aktivitetsudvalgsformænd foregår i separate valghandlinger i separate lokaler.

Bemærk!

Senest to uger før mødet, dvs senest den 8. maj skal klubben indsende en fortegnelse over deres repræsentant(er).

Ifølge Lovenes §9 har hver klub mindst 1 stemmeberettiget repræsentant. Klubber med 51 medlemmer eller derover har 2 stemmeberettigede repræsentanter. Klubber med 101 medlemmer eller derover har 3 stemmeberettigede repræsentanter. Klubber med 151 medlemmer eller derover har 4 stemmeberettigede repræsentanter og så fremdeles.

Har en klub ikke rettidigt, dvs senest 8. maj, anmeldt deres deltagere eller har klubben ikke rettidigt indbetalt deres kontingent til Dans Danmark samt indberettet til DIF jf. Lovenes §3, kan Dans Danmarks bestyrelse fratage klubbens repræsentanter deres stemmeret på årsmødet. De har dog fortsat møde- og taleret.

Timeline:

Senest den 24. april skal klubben

 • Have indberettet til DIF (januar) samt betalt kontingent til Dans Danmark
 • Have tilkendegivet hvilket aktivitetsudvalgsformandsvalg der deltages i
 • Have indsendt eventuelle forslag til personvalg til bestyrelsen
 • Have indsendt eventuelle forslag til valg af aktivitetsudvalgsformand
 • Have indsendt eventuelle forslag til valg til appeludvalg

 

Senest den 8. maj skal klubben

 • Have tilmeldt sig årsmødet og betalt
 • Have indsendt en oversigt over repræsentant(er)

 

Alt indsendes til sekretariatet på info@dans-danmark.dk

Event med Per Spangsberg:

Et underholdende og tankevækkende foredrag om personlig gennemslagskraft – på den gode måde.

Uanset om du er leder eller medarbejder, mand eller kvinde, ung eller gammel, stor eller lille, danser eller banjospiller, vil du gerne ses og høres af de mennesker, du omgiver dig med. Vi mærker først rigtigt, at vi er til, når andre reagerer på vores tilstedeværelse. Det ligger i vores natur. Nogle gange kunne du måske godt tænke dig at få lidt mere opmærksomhed. Andre gange lidt mindre. Det kan du faktisk selv regulere. Men hvordan gør man? (Per Spangsberg).

Per Spangsberg er uddannet indenfor musik og teater samt indenfor kommunikation og marketing. Han har undervist i mange år og har ledelseserfaring. Har været sanger og er nu passioneret danser inden for Argentinsk tango.

TILMELDING:

Tilmelding og betaling foregår på platformen danseren.dk.

Pris for deltagelse er kr. 325 pr. person.

Efter mødet kan man anmode om kørselsrefusion via bilag på hjemmesiden

Vel mødt til Årsmøde!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.