Dato

31 03 2023
Expired!

Tid

09:30 - 15:00

Generalforsamling og forårsstævne, Sønderborg

Generalforsamling og Forårsstævne på Idrætshøjskolen,

Friheds Alle 42, 6400 Sønderborg

fredag d. 31. marts  2023 fra kl. 9.30 – 15.30

 

9.30   Vi mødes til morgenkaffe

10.15 Afholder vi generalforsamling i foredragssalen med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning og et kort indlæg af John Nørremark (Formand for Aktivitetsudvalg)
  • Kassererens regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse

På valg er:                                 Ane Marie Jensen (modtager ikke genvalg)

Gitte Hansen (modtager genvalg)

Dagmar Skov (modtager genvalg)

Og suppleanter:                         Anna-Marie Larsen (modtager ikke genvalg)

  • Valg af revisorer Clara Christensen og Kirsten Engel

Og revisorsuppleant                  Lise Schmidt

  • Fastsættelse af kontingent
  • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før general-forsamlingen. Forslag til valg af medlemmer til bestyrelse samt valg af suppleanter kan fremsættes på generalforsamlingen.

———————–

Ca. 11.15 til kl. 13.00 Danser vi under ledelse af de lokale danseledere med vandpause indimellem og med et lille indlæg, hvor en medarbejder fra Idrætshøjskolen fortæller om aktiviteterne på skolen.

13.00             Idrætshøjskolens frokost, hvor der vil være vand på bordene.

Øl og vand kan købes.

Vi trækker vinderne i lotteriet.

14.00             Så danser vi igen til

15.00             Hvor Idrætshøjskolen serverer kaffe og lagkage

Tilmelding og betaling senest fredag, den 17. marts (men gerne før) til Dagmar Skov mobil 2093 2436 eller mail: dagmarskov@bbsyd.dk.

Pris kr. 200 for medlemmer (og kr. 250 for ikke medlemmer) indbetales på konto 7910 1821019. Oplys antal, navne og by.Vi sælger lodder ved indgangen til kr. 5 pr. lod.