Dato

03 03 2023
Expired!

Tid

14:00 - 16:00

Generalforsamling, Seniordans Gl. Vejle Amt

Vores årlige generalforsamling afholdes fredag den 3. marts 2023 kl. 14.00 på Steensvang Plejecenter, Steen Blichers Vej 51, 7182 Bredsten, hvortil vi indbyder vore medlemmer

Dagsorden ifølge vedtægter

Forslag der ønskes behandlet, skal være formand Tove Nørremark i hænde senest 14 dage før, og gerne på mail: toveogjohn@gmail.com

På valg er Birte Stisen, som modtager genvalg, Jeannette Børgesen, som ikke modtager genvalg og Lis Aakjær, som modtager genvalg

På valg er revisorer Freddy Herbst og John Nørremark, som begge modtager genvalg

Der skal også vælges en revisorsuppleant

Efter generalforsamlingen er Klubben er vært ved en kop kaffe og brød. Derfor nødvendigt med tilmelding senest den 24. februar til formand Tove Nørremark på tlf. 26183155

Efter kaffen vil vi danse lidt