Dato

13 01 2024
Expired!

Tid

13:00 - 15:00

Generalforsamling, Seniordans Himmerland

Aktivitetscentret Bymidten 15, 9600 Aars

  1. januar Kl. 13.00 til ca. 15.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden
  3. Regnskab ved kassereren
  4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Eventuelt

Foreningen er vært ved en kop kaffe og kage.

Tilmelding til Jonna Carøe Jacobsen senest fredag den 5. januar

Sms: 22 56 07 02 eller mail: j.cj.60@hotmail.com