Dato

09 03 2024

Tid

14:00 - 17:00

Generalforsamling, Seniordans Østjylland, Hadsten

Generalforsamling

Lørdag den 9. marts 2024 fra kl. 14.00 til 17.00 i HKIC-Cafe, Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten.

Dagsorden ifølge lovene. Forslag der ønskes behandlet bedes indsendt skriftligt senest 14. dage før til formanden.

På valg til bestyrelsen er Bodil Andersen og Eva Schmidt (Eva ønsker ikke genvalg) – samt suppleanterne Laila Elkjær og Helle Olesen.

Kassereren udtræder af bestyrelsen, så der skal tillige vælgers et medlem for 1 år.

Regionen er vært med kaffe og brød så husk tilmelding til Laila Elkjær yogalaila@gmail.com eller SMS på 20931009.  Senest 1. marts.