Dato

18 02 2023
Expired!

Tid

10:00 - 14:30

Generalforsamling, Seniordans, Slagelse

Indbydelse til generalforsamling d. 18. februar 2023 på Slagelse bibliotek, Stenstuegade 3.

Kom til generalforsamling og mød vores (seniordansernes) nye formand, John Nørremark. Der er en ændring i rækkefølgen af dagens program. John skal nå til generalforsamling både i København og hos os samme dag, så vi starter med dansen og tager generalforsamlingen sidst.

Vi mødes kl. 10 til formiddagskaffe.

Derefter danser vi til kl. 12, hvor vi spiser den medbragte mad.

Kl. ca. 13.30 kommer John susende fra København, og så går vores generalforsamling i gang. Her vil I få lejlighed til at stille John spørgsmål om seniordans og Dans Danmark.

Generalforsamling i Seniordans Vest- og Sydsjælland – dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab/ved kassereren.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter.

På valg er:

Anne Vinter (ønsker ikke genvalg)

Conny Frederiksen (villig til genvalg)

Lisbeth Søgaard Hansen (villig til genvalg)

Suppleanter:

Lisser Lundgaard Bak (villig til genvalg)

Doris Christiansen (ønsker ikke genvalg)

  1. Valg af revisorer + suppleant (alle vælges for 1 år):

Niels J. Nielsen

Kirsten Munch

Revisorsuppleant:

Birthe Olsen

  1. Fastsættelse af kontingent.
  2. Spørgsmål til og fra John Nørremark

Vi håber på en hyggelig dag med mange deltagere. Helle Nielsen, formand