Dato

17 03 2024
Expired!

Tid

14:30 - 17:00

Generalforsamling, Seniordans Sønderjylland/Ribe

Generalforsamling i Seniordans Sønderjylland/Ribe

Slogsherredsvej 39, 6372 Bylderup Bov

Søndag, den 17. marts 2024 fra kl. 13.30 – 17.00

Kl. 13.30        Seniordans

Kl. 14.00        Generalforsamling efter vedtægterne

Ca. kl. 14.30  Kaffebord med lagkage mv.

Ca. kl. 15.30   Seniordans

Kl. 17.00        Afslutning og tak for i dag

Dagsorden for generalforsamlingen:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Kassererens regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse

på valg er:

Erling Møller Kristensen (modtager ikke genvalg)

Dorte Marie Schultz (modtager genvalg)

Og suppleant: Chenette Lissbell Jensen

  • Valg af revisorer Lise Schmidt og Sonja Peary

Og revisorsuppleant Tage Lametsch

  • Fastsættelse af kontingent
  • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til valg af bestyrelse og suppleanter kan fremsættes på generalforsamlingen.

Tilmelding og betaling senest 4. marts 2024 til Dagmar Skov på mobil 2093 2436 eller mail dagmarskov@bbsyd.dk.

Pris kr. 110, for ikke medlemmer dog kr. 160, indbetales på konto 7910 1821019 – oplys antal, navn og by.

Vi sælger lodder ved indgangen til kr. 5 pr. lod.