Dato

11 03 2023
Expired!

Tid

10:00 - 13:00

Generalforsamling, Seniordans, vendsyssel

Generalforsamling den 11-3-2023 kl 10-ca.13 i ”Bien” Passagen 4 Brønderslev

Mødet begynder med kaffe og brød kl. 10

På valg er: Kirsten Jensen, Gudrun Larsen, Birte Thune Andersen.

Suppleanter: Birthe Nielsen og Else Hovaldt.

Revisorer: Annalise Nielsen og Einar Christiansen.

Tilmelding til Kirsten Jensen tlf. 21 79 87 47 mail: kirsten-jensen@mail.dk

Senest den 8-3-2023