Dato

28 09 2024

Tid

13:00 - 16:00

Møde mellem folkedanserforeninger og aktivitetsudvalg, Sjælland

Fællesskab for folkedanserforeningerne i Storkøbenhavn

INVITATION til møde med Aktivitetsudvalg Folkedans

lørdag 28. september 2024 kl. 13 – 16

Kære folkedanserforening i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt Aktivitetsudvalg Folkedans

I inviteres til et møde, hvor vi kan tale om, hvordan vi under den forholdsvis ny struktur under Dans Danmark bedst varetager folkedansens interesser og hjælper hinanden.

Fra Folkedans Storkøbenhavns side foreslår vi disse dagsordenspunkter:

1. Valg af mødeleder
2. Valg af referent
3. Præsentation af Aktivitetsudvalg Folkedans (AF) og udvalgets fokuspunkter
4. Præsentation af Folkedans Storkøbenhavn (FDSK)
5. Ideer til opbygning af formelt samarbejde mellem AF og lokale folkedanserkredse/-foreninger
6. Hvordan kan vi hjælpe hinanden?
7. Nyt møde?
8. Eventuelt

Forslag til dagsordenspunkter er meget velkomne senest 31. august 2024, skriv til info@folkedansstorkbh.dk.

Primo september udsender vi endelig dagsorden med oplysning om mødested.

De bedste hilsner Folkedans Storkøbenhavn