Medlemsfordele

På denne side kan du finde og læse om alle de fordele, der er ved at være en del af vores fællesskab. Vi arbejder målrettet på, at have de bedste tilbud til klubberne og deres medlemmer. Derfor vil denne side også løbende blive opdateret med spændende nye tiltag.  

At være en del af Dans Danmark giver jer: 

 • Mulighed for sparring og vidensdeling med andre danseklubber 
 • Et fælles sekretariat, der sikrer at synergier opnås 
 • Kompetenceudviklingsmuligheder på klubbestyrelsesniveau, medlemsfastholdelse, rekruttering m.m. F.eks. gennem kurser og online undervisning
 • Følelsen af at være en del af noget større 
 • Mulighed for at blive en del af en stærk frivilligkultur og dermed øge frivilligheden i jeres klub

Flere fordele

   • Mulighed for at indgå i samarbejder med andre (eller nye) dansearter 
   • Mulighed for at indgå i landsdækkende projekter, der skal sikre klubbens fremtid og medlemsrekruttering 
   • Mulighed for at arbejde med både bredde og elite
   • Mulighed for juridisk rådgivning gennem DIF’s jurister 
   • Mulighed for sparring og rådgivning på sekretariatet omkring små og store udfordringer i jeres klub
   • Et medlemssystem 
   • Dækning via Idrættens forsikringer
   • Mulighed for at søge DIF’s puljer
   • Adgang til at deltage i alle forbundets arrangementer 
   • Mulighed for at markedsføre jeres forening i vores medlemsblad “Danseliv”

Og så er der alle de praktiske fordele, der giver jer mulighed for at udvikle og udbrede kendskabet til dans i jeres lokalområde.

tilbud til klubberne

Medlemssystem

Medlemssystemet gør det nemt for foreningerne at indbetale kontingent og licenser. Hold jeres klubprofiler opdateret og kom med på landkortet. Tilmeld jer events og turneringer.

Grafik System

Alle foreninger i Dans Danmark får adgang til unikt grafik system, hvor I nemt kan udarbejde invitationer, flyers og meget mere af høj kvalitet. Der er mulighed for download eller bestilling af print. 

Danseliv

Danseliv er Dans Danmarks magasin. Det bliver udgivet digitalt til alle medlemmer. Vi glæder os til at sende det første magasin på gaden senere på året.

Søg støtte

Har I den gode idé til aktiviteter i jeres forening, så er der mange muligheder for at opnå støtte til netop jeres projekt. Find inspiration til fonde, den gode ansøgning og meget mere her.

Logopakke

Her finder du Dans Danmarks logoer i både danske og internationale formater. Derudover kan du også læse designmanualen, der definere hvordan du kan benytte logoet.

Vil jeres forbund være en del af vores fællesskab? 

Dans Danmarks vision er, at favne al foreningsdans i Danmark. Hvis I kan se jer selv i ovenstående og ønsker at blive en del af vores organisation, er I velkomne til at kontakte vores konsulent Dorthe Topp Larsen på dtl@dans-danmark.dk eller telefon 66185860