Kære klubformand og kasserer

Vi vil først og fremmest ønske jer et rigtig godt nytår!

Fra og med 5. januar ophæves anbefalingerne om at holde foreningsidræt lukket og det betyder, at I igen kan starte jeres aktiviteter op igen.

For nogle klubber kan der være særlige lokale restriktioner. Eksempelvis hvis der danses i forsamlingshuse, selskabslokaler eller andre offentlige kommunale lokaler. I sådanne tilfælde opfordrer vi til, at I tager kontakt til jeres kommune og undersøger mulighederne for at danse andre steder.

Det vigtige er, at vi holder gang i vores foreningsaktiviteter, så længe der ikke er restriktioner på området, der forhindrer det. For fællesskabets og for medlemmerne fysiske og psykiske sundheds skyld.

Hvilke regler gælder så?

Det eneste reelle krav, der gælder i foreningslivet er krav om brug af mundbind. Dette gælder for alle over 12 år og kun når man ikke sidder ned eller udføre selve aktiviteten.

Derudover er det selvfølgelig en rigtig god idé fortsat at have fokus på den gode hygiejne med god udluftning, hyppig håndvask, afstand hvor det er muligt samt håndsprit.

Indberetning til CFR

Mandag den 31. januar 2022 er der frist for indberetning til CFR registret via www.medlemstal.dk. Log ind oplysninger er sendt til alle formænd og kasserere samt eventuelle medlemsansvarlige i klubberne den 1. december 2021. Denne mail er udsendt af DIF.

Et medlem skal tælles med, når de har betalt kontingent i sammenlagt 3 måneder i kalenderåret 2021.

Tilbyder I flere aktiviteter/danseformer i jeres forening skal medlemmer kun tælles med én gang, selvom de danser på flere hold.

Spørgsmål og vejledning

Har I spørgsmål eller brug for vejledning i forhold til ovenstående, så er I altid velkomne til at kontakte sekretariatet på mail info@dans-danmark.dk eller på telefon 66185860 mandag-torsdag kl. 10-13 og torsdag kl. 15-16.30.

I den kommende tid vil I modtage mere information omkring services på sekretariatet, der alt sammen kan komme jer til gavn ude i klubberne.

Er du formand eller kasserer i en medlemsforeningerne i Dans Danmark og har du ikke modtaget nedenstående på mail, vil vi bede dig kontakte os, så du kan blive tilføjet vores mailliste.

De bedste hilsner

Dorthe og Anita,

Sekretariatet.