Senest den 24. april skal klubben

  • Have indberettet til DIF (januar) samt betalt kontingent til Dans Danmark
  • Have tilkendegivet hvilket aktivitetsudvalgsformandsvalg der deltages i
  • Have indsendt eventuelle forslag til personvalg til bestyrelsen
  • Have indsendt eventuelle forslag til valg af aktivitetsudvalgsformand
  • Have indsendt eventuelle forslag til valg til appeludvalg

 
Senest den 8. maj skal klubben

  • Have tilmeldt sig årsmødet og betalt
  • Have indsendt en oversigt over repræsentant(er) (hvis dette er en anden end tilmelder)

Alt indsendes til sekretariatet.