Vi har de seneste dage på sekretariatet fået en række henvendelser med dét spørgsmål; Kan man danse?

Det korte svar er: Ja.

Og her kommer det lange svar:

Der er nemlig ingen restriktioner på idrætsområdet, lige ud over at alle over 12 år skal bære mundbind, når man opholder sig i klublokaler. Dog ikke når man sidder ned eller danser. Med klublokaler menes de lokaler I danser i.

Der kan i enkelte tilfælde være særlige undtagelser. Det gælder hvis man danser i et forsamlingshus, der skal være lukket ned frem til og med den 31. januar. I sådanne tilfælde kan I overveje at lave andre aktiviteter for medlemmerne. 

Vi anbefaler, at I efterlever anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne, som I allerede kender:

  • God håndhygiejne
  • Ekstra rengøring
  • Ekstra udluftning
  • Bliv hjemme, hvis man føler sig syg
  • Hold afstand, hvor det er muligt (Undgå eksempelvis parskifte, kædedanse m.m.)

Der er altså rig mulighed for, at få danset en masse, dyrke fællesskabet og ikke mindst holde formen vedlige.

Sidder du stadig inde med spørgsmål eller lignende er du altid velkommen til at kontakte os på sekretariatet på info@dans-danmark.dk eller telefon 66185860 mandag-torsdag kl. 10-13 og torsdag kl. 15-16.30.

Rigtig god danselyst!