Masterclass 

Et tilbud til erfarne instruktører

MasterClass er kurset der henvender sig til den erfarne instruktør, der gerne vil udfordres på et højere niveau. Instruktører der har ambitioner og ønsker om at forbedre egne undervisningsmetoder, personlig udvikling, udvikling af kompetencer inden for egen undervisning og inspiration. Det henvender sig til instruktører, som har eller gerne vil arbejde med særlige hold for eksempel opvisningshold, konkurrencehold, DM-hold eller lignende.  

Kurset tager udgangspunkt i kursistens nuværende kompetencer og i hvilken retning man ønsker at udvikle sig yderligere. Kurset vil foregå som en blanding mellem teori og praktiske opgaver. Kurset tilrettelægges konkret ud fra konkrete emner, de enkelte kursisters niveau, kompetencer og ønsker. Inden kurset, vil hver kursist blive bedt om at udfylde et spørgeskema og bliver kontaktet af underviseren. Underviser på MasterClass bliver i år Henrik Larsen.

 

 

 

Henrik Larsen

Henrik Larsen aka Henrik fra Stevns er kendt for sin iderigdom og store trang til at vende tingene på hovedet og se dem an fra nye vinkler. Og det er netop hvad vi skal på denne masterclass, hvor vi med udgangspunkt i dig og dine erfaringer finder udviklende måder at komme derhen, hvor du gerne vil være med din undervisning. Henrik er en erfaren underviser, der for tiden arbejder intenst med pædagogik og didaktik både online og fysisk indenfor mange meget varierede projekter og undervisningssituationer, både i vores egen foreningsverden og i den store verden udenfor, der er ved at få øjnene op for det, vi kan. VI befinder os ofte i helt nye undervisningssituationer, og Henrik har prøvet det meste. Kulturel Rygsæk med 1. klasser, hold for udviklingshæmmede, undervisning i plejesektoren, workshops på festivaler, danseguide på baller, pardanseundervisning for begyndere og øvede, online undervisning og forløb til grundskolen samt foreningsdans for børn, unge og voksne. Altid med nysgerrige øjne og indsigtsfuldt menneskekendskab.

 

Kristine Heeboll