Dette indlæg gælder udelukkende klubber, der har ansatte i jeres forening.

er er mange ansatte, der dagligt registrerer deres arbejdstid både i Danmark og i Europa. Så det er ikke nyt.
Det nye er, at alle arbejdspladser med ansatte lønmodtagere i Danmark ved lov er forpligtet til registrering af
lønmodtageres daglige arbejdstid fra 1. juli 2024.

I vedhæftet dokument finder I en vejledning fra DIF og DGI, som beskriver hvordan I som forening skal forholde jer til den nye lov.

https://dans-danmark.dk/wp-content/uploads/2024/06/Arbejdstidsregistrering-guide-maj-2024.pdf

Skulle der være yderligere spørgsmål, er I naturligvis altid velkommen til kontakte forbundskontoret.