Søndag den 3. oktober blev Danmarks nye danseforbund, Dans Danmark en realitet og vil fra 1. januar 2022 fungerer som paraply organisation for alle klubber, der bliver medlem af Dans Danmark. Det nye forbund har til formål, at fremme al foreningsdans i Danmark og er en sammenslutning mellem Dansk Sportsdanserforbund og Folkedans Danmark.

Dans Danmark erstatter således Danmarks Sportsdanserforbund som specialforbund i Danmarks Idrætsforbund pr. 1. januar 2022.

Ambitiøse målsætninger skal fremme dans i Danmark

Dans Danmark starter ud med ambitiøse målsætninger og i samarbejde med medlemsforeningerne skal dans synliggøres og styrkes som idræt. Det skal være muligt at danse fra vugge til grav og derfor vil der blive arbejdet målrettet på en bred palet af dansearter i de kommende år. Ud over folkedans, standard/latin, different styles og breaking, forventer Dans Danmark inden for overskuelig fremtid også at have seniordans og squaredance på paletten.

Dans Danmark vil som hovedorganisation for al foreningsdans i Danmark bl.a.:

•                    Fremme al foreningsdans i Danmark

•                    Sikre udvikling og organisering af såvel eksisterende som nye dansearter

•                    Styrke dansens og dansesportens image og synlighed i befolkningen

•                    Styrke dansesporten og danseklubbernes arbejde

•                    Udvikle dansearter for alle aldersgrupper

•                    Fremme socialt samvær gennem dans

•                    Udvikle og fastholde dansere på højeste eliteniveau, bl.a. i samarbejde med Team Danmark

På det stiftende møde den 3. oktober valgtes nuværende formand for Dansk Sportsdanserforbund Karen Pedersen som formand og nuværende formand for Folkedans Danmark Jan Kirk Todsen som næstformand. Under bestyrelsen vil der blive nedsat en række aktivitetsudvalg, hvis formål er, at styrke de enkelte dansearter.