Dans Danmark Folkedans var i september ‘Danmark Rundt’.

På vores to møder i Viborg og Snoldelev den 24.-25. september 2022, stillede vi en række spørgsmål, og herunder kan I se hvad der kom af forslag fra deltagerne. Vi tager det hele til os i vores videre arbejde, og håber at I også vil lade jer inspirere ude i foreningerne, både til egne initiativer og til at hjælpe os så godt I kan med diverse aktiviteter, samt minde folk om at tilmelde sig til de ting der bliver sat op. Tak for jeres opbakning og jeres store engagement!”

/Aktivitetsudvalget for DD-Folkedans

Hvad forventer din forening af Aktivitetsudvalget for Folkedans?

 • Årsnåle
 • Årshjul over aktiviteter på landsplan
 • Hjælp til PR (reklame, frikøb til fremstød)
 • Opbakning/opstart af B&U hold       
 • Gør en indsats for at få flere B&U hold i gang
 • Aktivitetsudvalgs arrangementer meldes ud gerne ½ år før afholdelser (så kan invitationen gentages)
 • Støtte op om arrangementer
 • Relevant information – Godt informationsniveau via nyhedsbreve
 • Vise interesse og høre om hvordan sæsonen er startet / lokal kontakt
 • Gennemtænke kontingents betalingen – 100 kr. for en lille forening kan være for meget -> undgå små foreninger lukker
 • Hjælpe til koordinering af hvad der sker i regionen – mangler i Hovedstaden, som det er i Sjælland – de fællesarrangementer der var før løber ud i sandet f.eks. Frilandsmuseet, Tivoli
 • Samlingspunkt mellem udvalg og foreninger
 • Rigtigt ærgerligt at der ikke var noget for børn og unge på landsstævnet, det kunne vi godt tænke os der blev mere af igen fremover. 
 • Uklarhed over hvordan økonomiske forhold for tidligere regionsarrangementer
 • Landsstævner uddannelsen-dragt og dans

Hvilke aktiviteter, som det tidligere Folkedans Danmark stod for, synes I skal fortsætte i jeres område?

 • Tips & idéer (måske til foråret?)     
 • Landsstævner (forskudt i henhold til DGI landsstævner)         
 • At landsstævner fortsætter – endagsmærker pris sættes ned
 • Dragtformidling og bevaring
 • Landsstævnetræning mere lokalt (amter)
 • Kurser, fx Tamadans, baldans     
 • Tidligere regionsarrangementer såsom store legestuer
 • Vandring på volden
 • Aktivitetskalenderen (”regions vis”). Savner regions-kalender, så der kan reklameres mere lokalt
 • B&U stævner fortsætter
 • Frilandsmuseet, Tivoli, Smutten (Sjælland), Folkedansens dag på Frilandsmuseet 

Gode idéer til eventuelle nye aktiviteter som ”Dans Danmark” kan stå for/kan starte:

 • Hjælp til at lave ”hold” der tilmeldes landsstævnet sammen
 • Udbredelse af anvendelse af dragter
 • Søge hos fonde ( Andre end folkedanser-fonden)
 • Powerdans
 • Detaljekurser ”Nørde dans” /Musikken skal hjælpe danserne
 • Sangaftener rundt i landet
 • SANS-DGI har hold. Blandt andet i Glad dans Viborg
 • Aktiviteter for børn/unge
 • Aktiviteter for udsatte børn    
 • Hjælp med at facilitere et ”regions”-møde hvor foreninger mødes og koordinere hvem der har teten på arrangementer f.eks. Tivoli mm      
 • Oprette regionsudvalg/tovholder i de tidligere regioner
 • 2023 Motionsuge
 • Booking-side

Hvordan kan du og din forening hjælpe?

 • Selv komme i dragter ved forskellige lejligheder
 • Hjælpe med det praktiske (lokaler/kage/hjælpe på dagen mm) 
 • Finde/have/udpege en aktivitetsudvalgs-superbruger (en med fingeren på DD pulsen)
 • Være med til at lave arrangementer
 • Ad Hoc-udvalg kan etableres på tværs af foreninger.    
 • Få etableret et godt samarbejde mellem foreninger
 • Ved at påtage sig nogen af aktiviteterne
 • I kan række ud til foreninger hvis der er brug for hjælp på konkrete opgaver.

Spørgsmål fra gruppen:

Hvem styrer ”folkedans Danmarks Fonden”?

 • I kan læse meget mere om fonden på den gamle hjemmeside som fonden har overtaget: folkedans.dk 

Kan alle få nyhedsbrev?

 • Sekretariatet styrer hvem der modtager hvilke nyhedsbreve. Nogle går kun til foreningernes formand/kasser og andre til alle medlemmer. I må aftale med formanden/kasseren at de kan videresende til jer, hvis I ønsker at modtage dem alle. 

Hvordan får vi kontakt til aktivitetsudvalget ang. tilskud til aktiviteter – hvor lang tid i forvejen skal man kontakte jer?

 • For at få kontakt til aktivitetsudvalget, folkedans skal i skrive til dem. Der kan skrives til alle medlemmer af aktivitetsudvalget  eller til den person, der bedst dækker  jeres tilskudsansøgning – så sørger vi selv for at få sendt rundt til alle, for det er hele aktivitetsudvalget der behandler tilskudsansøgningerne.
 • Vi skal have ansøgningerne så tidligt som muligt  – gerne så de kan komme med i budgettet året forinden – så så snart du har en ide så lav beskrivelse af projektet og et budget og send det til os.
 • Vi ser altid med milde øjne på ansøgninger, men vi må også sige at det er nødvendigt at budgetterne er realistiske – vi vil gerne hjælpe så mange som muligt.
Snoldelev, 25. september 2022
Snoldelev, 25. september 2022
Viborg, 24. september 2022
Viborg, 24. september 2022