Referat af virtuelt møde i Dans Danmark onsdag den 18. januar 2023 19-20.30

  1. Nyt fra bestyrelsen v. formand Jan Kirk Todsen

Jan bød velkommen til dette virtuelle møde og ønsker alle godt nytår!

Det er dejligt, at mange medlemmer har ønsket at få mere information om Dans Danmark.

Årsmødet nærmer sig, det er fastlagt til den 4. juni 2023.

Der er tre bestyrelsesposter, der denne gang er på valg:

Næstformand/økonomiansvarlig, nu Katja Mikkelsen

Bestyrelsesmedlem/stævner og turnering, nu Lone Schmidt

Bestyrelsesmedlem/udvikling, nye dansearter, nu Finn Madsen

Jan gør opmærksom på, at Dans Danmarks vedtægter kan læses på hjemmesiden.

Senest fire uger før årsmødet skal forslag, også vedrørende personvalg være modtaget.

Jan henleder opmærksomheden på, at en klub har stemmeret såfremt de

  • har indberettet medlemstal til CFR rettidigt, dvs den 31.1.23
  • har indbetalt kontingent til Dans Danmark rettidigt, dvs den 28.2.23
  • har tilmeldt deres deltagere rettidigt

Henriette Bjergvang spørger, om det er sådan at forstå, at man ikke skal betale for at deltage i årsmødet. Jan svarer, at bestyrelsen tager stilling til netop dette på det kommende bestyrelsesmøde. Dette vil blive oplyst senere og naturligvis i god tid inden årsmødet.

Kontingentindbetaling skal foregå via hjemmesiden danseren.dk og der vil IKKE blive udsendt fakturaer i år.

Når man tilmelder medlemmer, skal der betales både personligt kontingent og et klubkontingent.

Antal medlemmer afgør, hvor mange delegerede man kan få med til årsmødet.

Frem til den 31. januar kan man indsende lister til indlæsning i systemet. Herefter kommer klubben til selv at indtaste manuelt.

Uanset om man glemmer at indberette i CFR eller glemmer at betale til tiden for sine medlemmer, så har man stadig møde- og taleret ved årsmødet, men man mister sin stemmeret.

Som nævnt i nytårshilsenen, er vi fyldt et år og de børnesygdomme, der altid vil være i en ny organisation, er blevet færre og vi lærer hinanden bedre og bedre at kende.

Det er super vigtigt for vores forbund at vi bevarer vores entreprenørånd og at vi både støber fundament og bygger videre og større.

Vi skal bevare de aktiviteter, vi tidligere har haft og vi skal have nye aktiviteter.

Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at flere vælger dans som deres foretrukne idræt.

Nye idéer modtages med kyshånd. De kan sendes til enten forbundskontoret eller til aktivitetsudvalget.

Vi har opstartet et informationsmøde om klubpakker i efteråret og flere møder følger her i foråret, hvor Dorthe følger op på de netværk, der dannes på de forskellige møder.

Dans Danmark er med i Skole OL, og det kommer der mere om senere i mødet.

Ifølge vores strategispor ønsker vi at foretage en tilfredshedsundersøgelse. Denne startes op nu og der kommer mere information herom på dette møde.

Bestyrelsen er ved at være igennem arbejdet med diverse politikker.

Noget af det næste bestyrelsen går i gang med, er et arbejde med en vision 2030. 

Vi har nu to fonde. Pengene fra henholdsvis Folkedans Danmark og Danmarks Sportsdanserforbund er anbragt i fonde.

Folkedans Danmark fonden kan søges, se hjemmesiden folkedans.dk

Sportsdanserforbundets fond bestyres af aktivitetsudvalg standard/latin og kan søges af både standard/latin, different styles og breaking. Aktivitetsudvalget udarbejder retningslinjer for fondsmidlerne her.

På fredag afholdes samtaler med kandidater til stillingen som sportschef.

Vi er en del af et stort projekt, der hedder Folkedans For Fremtiden.

Det handler om materiale til virtuel undervisning. Vi er en del af advisory board.

I uge 25 er vi igen en del af DM-ugen. Vi håber, at alle dansearter på nær seniordans vil deltage i DM. Mere herom i et særskilt punkt senere i mødet.

Breaking har fået 600.000 fra en pulje ved DIF. Breaking er OL disciplin ved OL 2024 i Paris.

Man kan se, at der arbejdes ihærdigt overalt. Det fremgår af vores kalender på hjemmesiden, at en masse ting er igangsat og pågår. Bemærk, at kalenderen kan søge pr. danseart, hvis man ikke ønsker at gennemse det hele. Jan opfordrer til, at man bruger kalenderen på hjemmesiden.

Henriette Bjergvang spørger til, om der er evalueret på forløbet med sportschef, således at vi kan opnå større kontinuitet. Hun håber, at man benytter sig at de erfaringer vi har. Jan fortæller, at det er noget man er meget opmærksom på.

Næstformand Hans Skou præsenterer sig.

Hans blev valgt på sidste årsmøde og takker for tilliden.

Entre i dansens verden var via folkedansen. Det ligger langt tilbage.

Hans har været 16 år i kommunalpolitik og har siddet i Århus byråd.

Laver meget andet frivilligt arbejde, bl.a inden for sejlsport og i bestyrelsen for et idrætscenter.

Hans arbejder som investeringsrådgiver i Nordea.

2.                   Nyt fra aktivitetsudvalg

Trine, som er formand for folkedans er forhindret i at deltage.

Poul Erik Rasmussen er stedfortræder.

Aktivitetsudvalget arbejder for at få alt til at fungere. Meget er anderledes nu. Arbejdet er meget spændende.

Folkedanserne holder landsstævne i Sønderborg til sommer.

De håber, at de kan deltage i DM i Ålborg og lægger sig i selen for dette.

Der arbejdes med uddannelse af instruktører, en ny form skal starte til sommer.

Dragtudvalget afholder efteruddannelse i dragtsyning i uge 7.

John Nørremark, formand for aktivitetsudvalg seniordans.

Det er forholdsvis nyt for seniordanserne at være med til virtuelt møde.

De arbejder på at få en masse ud af samarbejdet med Dans Danmark.

Arbejder med mange aktiviteter.

I kommende weekend afholdes klubledermøde, hvor Jan og Dorthe også deltager.

I maj afholdes et stævne. Der er også andre aktiviteter, f.eks. kurser hen over året.

De tolv klubber gør også en masse, f.eks. lokale stævner.

Det er et stort arbejde med alt det nye. Der er mange udfordringer. John ser det hele positivt.

Der kan helt sikkert opnås synergi-effekter i samarbejdet.

John opfordrer sine seniordansere til at gøre alt hvad de kan, for at få flere med.

Aktivitetsudvalgsformænd for standard/latin, breaking og different styles er forhindrede.

Henriette Bjergvang taler for aktivitetsudvalg standard/latin.

Det har været problematisk med skiftende sportschefer.

Der bruges meget tid på at planlægge turneringer, ranglister og få aktiviteterne til at hænge sammen. Det er både elite- og breddeaktiviteter.

Der skal laves nye breddeaktiviteter, som kan tiltrække nye dansere.

Aktivitetsudvalget får mange henvendelser.

Aktivitetsudvalget kunne godt tænke sig at få flere personer uddannet til officials, til f.eks. turneringsledelse, beregnere og så videre. Dette arbejdes der med.

Der arbejdes også med at få flere børn ind i danseverdenen.

Der skal være noget at bygge på.

  • Uddannelse og kurser v. Anita Faros

På vegne af Anne Kathrine Clausen.

Det tværgående uddannelsesudvalg har i det forgangne år arbejdet med at udbyde flere kurser inden for de fleste stilarter. Desværre har flere af dem måtte aflyses, grundet manglende tilmeldinger. Dette på trods af, at de har været annonceret via nyhedsbreve, Facebook og hjemmeside.

Ingen eller for få tilmeldinger skaber ikke kurser eller udvikling heraf. Derfor har uddannelsesudvalget i dag brug for at sende en opfordring afsted til jer, nemlig at holde jer orienterede via Dans Danmarks medier.

Har I spørgsmål eller input til udvalget, kan I kontakte Anne Kathrine Clausen fra bestyrelsen og formand for udvalget. Hendes kontaktoplysninger finder I på hjemmesiden.

4.                   Skole OL v. Maja Juel-Hansen

Maja præsenterer sig selv. Har været professionel danser i mange år, er knap 40 år. Har danset sportsdans, undervist børn, har udarbejdet koncepter for dans, lavet TV-programmer, og rigtig mange andre ting. Majas primære opgave er dans i skolen, B&U udvalget og Skole OL.

Skole OL er en national konkurrence, der blev startet i 2009. Før coronaen var man oppe på 50.000 deltagere i det hele. Det handler om elever fra 4.-9. klasse. Støttet af DIF og forskellige fonde.

Det handler om at få børn til at få en god oplevelse med sport.

Det handler derudover at få bygget bro mellem klubberne i en by og så de skolebørn, der er i den by. Skabe synlighed.

Maja viser en video fra finaledansen i Billund med 3-400 4. klasser og lige så mange 5. klasser.

Skole OL starter med, at man har en klub, der tænker at det kunne være sjovt at være med i. Maja kontaktes og så finder man ud af, hvornår man gerne vil holde et stævne i sin egen klub. Dette fastlægges og så inviteres skolerne. Maja hjælper. Der findes en masse godt materiale, man kan få stillet til rådighed, f.eks. til brug på Facebook.

Man laver et forløb med eleverne. Man har en hel klasse, børnene deles op i grupper og de er med til at skabe deres egne danse. De hjælper hinanden og det er gruppen, der i fællesskab får point. Pointene for en hel klasse samlet sammen og så kan man eventuelt kvalificere sig til finalen i Billund.

Der findes et helt undervisningsprogram, som er udarbejdet specielt til Skole OL og dans.

Dette omhandler både opvarmning, koreografier og så videre. Konceptet betyder, at en folkeskolelærer, der ikke er danser, godt kan undervise i det.

Det er gratis for skolen at deltage og klubben får et beløb for at holde stævne.

Der er lige nu 12 klubber med.

Der ligger mere information om Skole OL på Dans Danmarks hjemmeside.

5.                   Markedsføring af DM v. Anita Faros

Planlægningen af vores markedsføring i forbindelse med DM begynder så småt nu. Det er super vigtigt, at vi udnytter de muligheder vi har for at synliggøre dansen i forbindelse med DM-ugen. DIF sørger for en fantastisk mediedækning.

Sidste år var vi så heldige at Breaking fik godt 15 minutters live-tv-dækning lige inden nyhederne. Vi håber selvfølgelig på, at det bliver muligt igen.

Dét, vi skal bruge for at skabe en masse mediedækning er, at I skal kaste jeres gode historier på os. Det kan være alt muligt lige fra den umulige vej til DM, flere generationer, der deltager i DM, forventninger til nye up-comings osv. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Send os en god beskrivelse, billeder og kontaktinformationer.

Sammen med vores kommunikationsgruppe vil jeg inden for den næste uge klarlægge en overordnet timeline for vores DM-markedsføring, men hold jer endelig ikke tilbage i forhold til at sende gode historier i vores retning allerede nu. Så gemmer vi det.

Vores primære kanaler vil være Facebook, Instagram, hjemmeside samt pressemeddelelser. Løbende vil der også blive sendt noget ud til jer i nyhedsbreve og jeg kan kun opfordre til, at hvis vi efterlyse noget, at I reagerer på dette. Kun sammen kan vi skabe synlighed og opnå succes med vores markedsføring.

6.                   Portræt af en danser

Asbjørn og Marikka fra LYAF deltager.

De træner 3-4 gange om ugen. Det er både partræning og holdtræning og selvtræning.

Det er nyt, at de danner dansepar.

Asbjørn er anlægsgartner og arbejder, det kan være svært at kombinere med dansen.

Marikka er lige startet på gymnasiet. Det kan være svært at nå det hele med opgaver etc.

Asbjørn har både kat og hund.

En træning er 3-4 timer hver gang. De træner både standard og latin.

Der er turneringstræning i gang til en turnering den 29.1., som er deres debut som par.

Det handler om et DDD-arrangement.

I LYAF handler det primært om bredde-dans. Der arbejdes med, at det skal være sjovt at gå til dans. Der skal være holdånd og man skal hygge sig sammen.

Søren Maigaard spørger ind til, hvordan man kan få råd til enetimerne i dans.

Der ligger mest enetimer, når det går op mod en turnering.

Asbjørn tjener penge og lægger penge til side til det. Marikkas forældre betaler for det.

Hanne, danselærer, tilbyder dem derfor at de kan deltage på alle hold.

Søren Maigaard gør opmærksom på, at man lærer meget mere end dans ved at gå til dans.

F.eks. disciplin og andre personlige egenskaber. Der er en dannelse i det. Og det kan bruges på ens CV. Asbjørn fortæller, at netop dette har hjulpet ham. Marikka supplerer med, at man bliver super god til at forberede sig til noget og til at planlægge.

Det er vigtigt, at man lærer dem at bruge det. Dans er ikke bare dans.

Hanne fortæller, at en sommercamp medvirker til, at de unge mennesker forbliver i dansen og på denne måde tiltrækkes også flere børn.

Her får de unge mennesker lov til at undervise og udvikle på dansen. Det lærer de en masse af.

Hanne sender noget forældre-materiale til Anita, så dette kan distribueres.

Vi skal tale dansen op. Vi må fokusere på “hele pakken” omkring dansen.

Jan siger, at det er et super vigtigt element, at de unge deltager på bredde-holdene og udvikler sig der, og så bliver de specialister via enetimerne. Det er fantastisk, når dette fungerer rigtigt.

Anita spørger de unge mennesker om, hvilken stilart vi skal høre om næste gang. Det skal være en disco-danser. Anita finder en, der kan deltage.

7.                   Tilfredsundersøgelse v. Dorthe Topp Larsen

Vi er nu godt et år gamle, har stadig børnesygdomme, og udvikler os heldigvis løbende. For at være sikker på, at vi altid og hele tiden slår ind på den rigtige vej, vil Dorthe her i vinter hhv i det tidlige forår, foretage en form for tilfredsundersøgelse blandt medlemmerne.

Det vil foregå på den måde, at de enkelte klubber kontaktes telefonisk.

Det handler om, hvordan det er som klub at være med i Dans Danmark og det handler om, hvad vi måske skal have mindre af og hvad vi skal have meget mere af.

Kun hvis vi får sådan en dialog, kan vi sikre, at vi altid går i samme retning.

Dorthe håber på alles opbakning.

8.                   Spørgsmål/debat

Hvordan får man logoet? det ligger på hjemmesiden under Foreningsservice, klik på “logopakke”.

Søren Maigaard gør opmærksom på, at Dorthe kommer op og besøger Aalborg Dansecenter.

Søren Maigaard fortæller om alt det gode arbejde, der blev gjort forud for DM.

Det er vigtigt, at vi får profileret dansen endnu mere denne gang forud for DM.

Anita fortæller, at DIF har lavet et kæmpe forarbejde. Vi får kontaktinformationer på alle de relevante journalister. Dem vil vi kontakte og de vil lave noget forud og derudover vil de være til stede ved DM.

Søren Maigaard roste arbejdet med de dansere, der var med til Sportsgalla.

God idé med kendis-effekt som ved denne lejlighed.

Henriette Bjergvang ønsker krydspromovering f.eks. mellem TV2 Sport, Vild med Dans og DM. Dette kan undersøges. Jan gør opmærksom på, at DR er partner herpå.

Poul Erik Rasmussen spørger ind til lokation for DM. Det bliver i Stadion-hallerne.

Maja fortæller om arbejdet med andre turneringsformer, som skal blive til større glæde for børnene.

Hun henleder opmærksomheden på www.soeren-oestergaard.dk, som ved en masse om at “sælge” sporten via mange parametre.

Jan takker for god mødedeltagelse.

Næste møde finder sted tirsdag den 28. marts kl. 19.

2023-01-18/Dorthe Topp Larsen