Dans Danmark afholdt den 23. marts kl. 20 sit 2. virtuelle møde, hvor alle medlemmer kunne deltage. 56 personer deltog i mødet.

Dagsorden:

 1. Introduktion til nye hjemmeside
 2. Spørgsmål/svar
 3. DM-ugen
 4. Klubpakker, intro og plan
 5. Spørgsmål/svar

Punkt 1: Introduktion til den nye hjemmeside

Den nye hjemmeside blev præsenteret af Rikke Rasmussen, der er medlem af den arbejdsgruppe, der har beskæftiget sig med hjemmesiden.

Derudover blev der redegjort for indholdet på hjemmesiden under “Foreningsservice”, som alle opfordres til at gå ind og kigge mere på. Opmærksomheden blev henledt på logo og designmanual. Man kan altid kontakte forbundskontoret for yderligere information vedrørende foreningsservice.

Punkt 2: Spørgsmål og svar vedrørende hjemmesiden

Egon Agerskov stillede spørgsmål til kortet over dansesteder. Dette er igangværende.

Kirsten Sørensen spurgte ind til udtrykket “dans i skolen” hhv skoledans.

Karen Pedersen kan godt lide udtrykket “dans i skolen”, da al dans skal omfattes mht skolerne. Så måske er udtrykket godt på hjemmesiden.

I chatten har nogle noteret, at det er en flot hjemmeside. Som Jan K. Todsen siger, at den i gang og der kommer stadig tilretninger. Man kan sende tilretninger ind til Anita.

Katja Mikkelsen spørger ind til kalenderen. Kalenderen er en god idé, hvilke ting er det, der skal lægges op? hvilket behov skal den tilfredsstille? er det forbundets overordnede kalender? Ja, det er både en forbunds- og klubkalender. Så alle aktiviteter kan lægges ind.

Man kan ikke lægge det ind selv, materialet skal sendes til Anita på forbundskontoret.

Carsten Jørgensen synes, at det er fint med kalenderen, således at man kan tjekke, hvilke dage, der er ledige til arrangementer. Han synes hjemmesiden er fin.

Henriette Bjergvang synes også, at hjemmesiden er fin. Dog bør man kunne opdele kalenderen, så man kun finder det, der er relevant for ens danseart. Jan K. Todsen forklarer, at det kan man faktisk godt. Måske skal funktionen være mere tydelig.

Davith W. Hegaard fortæller, at udvalget omkring hjemmesiden ser på filtreringsmulighed.

Ros til Rikke for indlægget.

Punkt 3: DM-ugen

Formand Karen Pedersen redegør for planerne for DM-ugen.

Dans er på i weekenden den 25.-26 juni og DM finder sted i Aalborg.

30 specialforbund afholder DM den weekend.

Om lørdagen er det standard, different styles og breaking.

Alt foregår i Nordkraft og på Honnørkajen og der vil være TV-dækning.

Om søndagen er der folkedans, latin og 10-dans.

Der kommer en invitation fra DIF, som alle forbund benytter.

DIF står for en stor del af markedsføringen og vi får materiale fra DIF, som vi kan benytte i vores egen markedsføring.

Hvis man skal bruge overnatning deroppe, skal man snart slå til.

Invitationen udsendes til klubberne og så melder man til. Herefter opstilles en tidsplan, så man ved, hvornår man er på.

Hver aktivitet får egen musik, f.eks. får folkedans et orkester.

Trine Andersen siger til folkedanserne, at der snart lægges DM-danse ud på de sociale medier.

Carsten Jørgensen gør opmærksom på, at når man klikker på det link, der ligger på vores hjemmeside, kommer man ind til DIFs hjemmeside og afsnit om DM, og dette afsnit er ikke aktualiseret. Karen Pedersen ved, at noget nyt er på vej.

Christine spørger ind til dommerpåsætning. Karen Pedersen redegør for, at det naturligvis bliver dommere fra egen disciplin.

Trine bekræfter, at det naturligvis bliver dommere fra egen disciplin.

Karen Pedersen gør opmærksom på, at det er første fælles DM i en ny organisation, så måske er ikke alt optimalt, men det bliver helt sikkert nogle skønne dage alligevel!

Hvis nogen har spørgsmål, kan de skrive til Karen på adressen kape@dans-danmark.dk

Punkt 4: Klubpakker, intro og plan

Bestyrelsesmedlem Anne Kathrine Clausen introducerede arbejdet med klubpakker og fortalte om planerne herfor.

Der arbejdes på at sammensætte forskellige pakker, som klubberne kan gøre brug af i fremtiden.

Der kan f.eks. være pakker omhandlende:

 • bestyrelse og kompetencer
 • frivillighed
 • PR/kommunikation/brug af medier
 • medlemsfastholdelse ovenpå corona og i det hele taget
 • medlemsrekruttering (forskellige pakker til forskellige aldersgrupper)
 • idéer til events og gennemførelse heraf
 • hjælp til fusion af klubber eller andre samarbejder

Der vil også blive mulighed for en form for bland-selv-løsning, hvor en klub kan tage lidt af hvert og få en pakke skræddersyet til dem.

Der vil ultimo september 2022 starte et pilotprojekt i det sydlige Danmark, hvor Anne Kathrine og Dorthe vil komme ud og præsentere pakkerne. Alle klubber i området vil blive inviteret. Planen er at afholde sådanne møder 4-5 steder i DK, så vi når ud til alle.

Anne Kathrine redegør for, hvordan et sådant møde skal forløbe.

En af målsætningerne vil være, at danne netværk.

Pakkerne vil kunne udrulles fysisk så vel som digitalt.

Ros til Anne Kathrine til indlægget.

Punkt 5: Spørgsmål og svar

Poul Erik Rasmussen spørger, om man vil kunne finde pakkerne på hjemmesiden i fremtiden. Anne Kathrine redegør for, at pakkerne ikke er færdige, men ja, de kommer på hjemmesiden, når de er klar.

Karen redegør for, at hun og Anne Kathrine er i gang med noget uddannelse på tværs af dansearter.

Carsten Jørgensen er begejstret for hjemmesiden. Han bemærker dog, at der står “foreningsdans”, og spørger, om det er ok, når vi egentlig siger “klubber”. Karen gør opmærksom på, at der allerede er opmærksomhed på det.

Egon Agerskov spørger ind til kontingent. Han har fundet ud af, at hvis man betaler for et barn, der er fem år og bliver seks år i år, så betales kontingent. Karen siger, at så skal der betales for en femårig. Det kan man ikke i systemet. Anita er i gang med at se på netop dette. Det er igangsat.

Sonja Tind roser mødeformen. Der er planlagt flere møder. Datoer lægges på hjemmesiden.

Egon Agerskov spørger ind til danseren.dk. Er det dansestederne herinde, der vil blive vist på et fremtidigt kort? Dette bekræftes af Jan Kirk Todsen.

Solveig gør opmærksom på, at der er sendt mail ud med datoerne for de næste virtuelle møder. Det næste møde er den 18. maj.

Kirsten Bjerre spørger ind til, om det kan håndteres, at der er flere dansesteder. Det kan det.

Egon Agerskov siger, at det ser ud til at der kan oprettes flere dansesteder. Dette kan bekræftes.

Hvis man er i tvivl om noget med danseren.dk, kan man kontakte Anita.

Marianne spørger ind til, hvornår den gamle hjemmeside ophører. Karen P. redegør for, at når alt er kommet ind på den nye side, stopper de gamle. Man kan endnu ikke sige, hvornår dette præcis er. Karen bekræfter, at den gamle hjemmeside stadig opdateres.

Jan K. Todsen redegør for, at når de gamle hjemmesider stopper, så vil det blive tydeliggjort.

Karen Pedersen takker for deltagelsen i mødet. Hun glæder sig over, at deltagerne er tilfredse med mødeformen. Karen gør opmærksom på, at hvis man er i tvivl om noget, så kan man altid ringe til nogen fra bestyrelsen eller til forbundskontoret.

/Dorthe Topp Larsen