Kære alle Verdensklasse-, Bruttogruppe- og kraftcenterpar.

Angående Samlinger resten af 2022

Søndag d. 16/10/22 :Specialist samling for verdensklasse – og Bruttogruppe par.

Instruktører Per Palmgren 0g Denise Mayes, der begge dømmer lørdag

Samlingen vil blive afholdt i Østjylland,

Der vil ikke blive lavet evaluering på turneringen.

Dagens program vil blive to fælles lectures med de to trænere, af hver 45 min.

Derefter enetimer

Start kl. 09,00 slut kl. 17 ,00

Parrene i grupperne verdensklasse – og bruttogruppe bedes fremsende besked til mig om hvilke og hvor mange timer der ønskes.
Deadline mandag d. 10/10/22 kl. 12.00

Brug kilamo@live.dk

Alle bedes sætte datoerne 25/26/27 november af til årets sidste store samling.

Det vil blive en samling for alle udtagne par, med trænere både i std og latin.

Navne på trænere og lokation vil fremkomme senere. Dog vides det allerede nu at samlingen kommer til at ligge i Østjylland, formodentlig Århus området.

NB. Video må kun optages af parrene selv til eget brug, og kun hvor ikke andre end dem og træner medvirker, Og kun selvfølgelig efter aftale med træneren!

Med venlig hilsen

sportschefgruppen

v/ Kåre

20284096