Kære alle klubber,

I kan stadig nå at være en del af Skole OL og give en masse børn fede danseoplevelser. Skole OL – Dans er for alle stilarter, så kontakt Maja Juel-Hansen på maju@dans-danmark.dk. Hun hjælper jer i gang!

Tilmeld jer til Skole OL kurset den 1. oktober, hvor I bliver klædt på til at afholde et Skole OL forløb og stævne! Tilmelding her: