Hjælp til fundraising

I har sikkert rigtig mange gode ideer til forskellige aktiviteter og nye tiltag i jeres klub, men bliver begrænset af økonomien. Der er dog masser af hjælp at hente gennem flere hundrede fonde, der støtter projekter i foreningslivet.

Det kan for de fleste også være lidt af en jungle at finde rundt i og vælge netop de fonde, der egner sig bedst til jeres projekter og derfor har vi valgt at gøre det lidt nemmere for jer at komme i gang med at søg midler til jeres idé.

Kom godt fra start med fundraising

Inden I kaster jer ud i skriveprocessen, så skal I have jeres idé på plads. Det vil spare jer rigtig meget tid på den lange bane. Derfor skal I have lavet en projektbeskrivelse.

Start med at lave en overordnet projektbeskrivelse, hvor I dækker følgende emner:

 • Beskriv jeres idé
 • Beskriv formålet
 • Hvem er målgruppen?
 • Hvordan vil I nå jeres målgruppe?
 • Hvad er målet?
 • Hvordan vil I synligøre jeres projekt?
 • Beskriv hvordan I vil synliggøre eventuel støtte

Og vigtigst af alt, så skal I selvfølgelig have lavet et budget. Det kan I læse mere om længere nede på siden.

Nu er I klar til at finde den eller de fonde, som kunne være interessante for jer at søge. Herunder finder I inspiration til nogle af de fonde, der blandt andet støtter aktiviteter i foreningslivet. Denne liste opdateres løbende.

Langt de fleste kommuner har også en række fonde målrettet foreningslivet. Derudover kan I også tage et kig på legatbogen.dk, hvor der er endnu flere fonde.

Budget til fundraising

Budgettet er nøglen til at opnå støtte og derfor er det en god idé at bruge lidt tid på det. Gerne så udførligt som muligt med angivelse af de enkelte udgifter.

Der er en række omkostninger, som kun i meget få tilfælde støttes. Det er f.eks. løbende driftsomkostninger, lønninger og lign. Derfor er det en god idé, at I gør udspecificere budgettet og dermed tydeliggør, at det beløb I søger støtte til også falder inden for rammen.

Finansieringsplan

Det lyder måske for nogle svært og meget kompliceret, at skulle udarbejde en finansieringsplan. Det er faktisk meget nemmere end I tror. En finansieringsplan er blot en oplistning af jeres forventede finansiering.  

Den kan f.eks. se sådan her ud:

Medfinansiering, deltagerbetaling                   6.000 kr.

Lokale sponsorer, er bevilliget                           30.000 kr.

Medfinansiering fra kommunen                       15.000 kr.

Nordea-fonden                                                        20.000 kr.

Spar Nord Fonden                                                   15.000 kr.

I alt                                                                                86.000 kr.

Husk, at skrive den fond på som I søger ved.

Finansieringsplanen kan justeres løbende, hvis I f.eks. får flere sponsorer eller afslag fra en fond.

3 hurtige:

 • Jo større jeres medfinansiering er, desto nemmere er det at overbevise fondene om støtte.
 • Det første tilsagn om støtte er altid det sværeste, men når først I har fået det, så er det en form for blåstempling af jeres projekt.
 • Gør fondene en forskel ved at støtte netop jeres projekt. – Vær visionær i jeres projektbeskrivelse.

Hjælpen er nær

Vi ved, at arbejde med fondsansøgninger for mange kan være nyt land eller bare helt uoverskueligt at bruge tid på!

Derfor har alle medlemsforeninger i Dans Danmark mulighed for at sparring på netop jeres projekt. Send en mail til Anita Faros på anfa@dans-danmark.dk med følgende oplysninger:

 • Udkast til projektbeskrivelse
 • Budget
 • Andre relevante informationer.

Så får I følgende retur:

 • Forslag til fonde, der er relevante for jeres projekt.
 • Kommentarer på projektbeskrivelsen og evt. budget.

Næste step er rette det til og få sendt jeres fondansøgninger afsted og dernæst skal I blot vente!