Hjælp til fundraising

I har sikkert rigtig mange gode ideer til forskellige aktiviteter og nye tiltag i jeres klub, men bliver begrænset af økonomien. Der er dog masser af hjælp at hente gennem flere hundrede fonde, der støtter projekter i foreningslivet.

Det kan for de fleste også være lidt af en jungle at finde rundt i og vælge netop de fonde, der egner sig bedst til jeres projekter og derfor har vi valgt at gøre det lidt nemmere for jer at komme i gang med at søg midler til jeres idé.

Kom godt fra start med fundraising

Inden I kaster jer ud i skriveprocessen, så skal I have jeres idé på plads. Det vil spare jer rigtig meget tid på den lange bane. Derfor skal I have lavet en projektbeskrivelse.

Start med at lave en overordnet projektbeskrivelse, hvor I dækker følgende emner:

 • Beskriv jeres idé
 • Beskriv formålet
 • Hvem er målgruppen?
 • Hvordan vil I nå jeres målgruppe?
 • Hvad er målet?
 • Hvordan vil I synligøre jeres projekt?
 • Beskriv hvordan I vil synliggøre eventuel støtte

Og vigtigst af alt, så skal I selvfølgelig have lavet et budget. Det kan I læse mere om længere nede på siden.

Nu er I klar til at finde den eller de fonde, som kunne være interessante for jer at søge. Herunder finder I inspiration til nogle af de fonde, der blandt andet støtter aktiviteter i foreningslivet. Denne liste opdateres løbende.

Langt de fleste kommuner har også en række fonde målrettet foreningslive. Prøv at kontakte fritidsafdelingen i jeres kommune for at høre mere. Derudover kan I også tage et kig på legatbogen.dk, hvor der er endnu flere fonde. 

  Begreber inden for fundraising

   

  Projektbeskrivelse

  Jeres projektbeskrivelse skal skabe overblik over jeres projekt/idé. Det er jeres mulighed for, at illustrerer hvorfor netop jeres idé er nyskabende og relevant.

  • Hvad går projektet ud på?
  • Hvorfor er det relevant?
  • Hvordan vil I realisere det?
  • Hvem henvender I jer til?
  • Hvem udfører det og hvornår?

  Det er meget forskelligt fra fond til fond hvor lange projektbeskrivelserne skal være. Typisk ikke længere end en A4-side. Typisk vil I også skulle ansøge via en formular (f.eks. som ved foreningspuljen), hvor I har begrænset antal anslag at gøre godt med. Til gengæld vil I så have mulighed for at uddybe målgruppen, tilgængelighed, forankring m.m. længere nede i formularen.

  Målgrupper

  Vær bevidste om hvem I gerne vil tale til. Undersøg hvor de kunne være i jeres lokalområde.

  Forankring

  Når vi taler om forankring handler det om at demonstrere udviklingspotentialet på den lange bane. Omsat betyder det, hvordan I vil videreføre det efter projektets afslutning. F.eks. hvilke tiltag I vil lave for at fastholde nye medlemmer efter et rekrutteringsprojekt.  Med tiltag menes også, hvordan vil I omsætte jeres (nye) viden til varige løsninger.

  Med til forankring hører også, at I definerer hvem, der skal sikre forankring. Det kan være frivillige, eksterne interessenter osv.

  Forankring er et vigtigt perspektiv i jeres projekt, fordi det er med til at sikre jeres indsats’ efterliv. Derfor er det vigtigt at have det med i processen fra start og arbejde med det løbende.

  Markedsføring og synlighed

  Markedsføring og synlighed siger næsten sig selv. Hvordan vil I markedsføre jeres projekt og hvordan vil I nå jeres definerede målgruppe?

  Det er vigtigt, at I også tænker synlighed ind i som et værktøj, mens projektet forløber og efter. Det kan være en god idé at lave en overordnet markedsføringsplan, hvor I definere hvilke medier I vil anvende og hvornår. Det kan også hjælpe jer til at få overblik over hvilke materialer I skal bruge og omkostninger forbundet med markedsføring.

  Referencer

  Nogle fonde giver jer mulighed for at bruge referencer. Det kan f.eks. være, at I har skrevet noget om jeres idé, visioner, målsætninger eller lign. på jeres hjemmeside. I kan også bruge relevante aktører som reference, f.eks. hvis I vil søsætte et projekt i samarbejde med en civilsamfundsorganisation.

  Målsætning

  Det er vigtigt, at I sætter nogle ambitiøse, men realistiske mål.

  Et mål skal være SMART:

  • Specifikt – Hvad er det præcist du vil opnå?
  • Målbart – Hvornår er du i mål?
  • Attraktivt – Hvorfor er det værd at kæmpe for? 
  • Realistisk – Har du sikret ressourcerne til at nå målet?
  • Tidsbestemt – Hvornår skal du være i mål og hvilke deadlines er der?

  Budget

  Når I vil rejse penge til et projekt i jeres klub, er det vigtigt at udarbejde et fyldestgørende og realistisk budget.

  Det er både et styringsværktøj for jer internt, men det er også med til at understrege jeres overblik over for de fonde, som I søger hos.

  Der skal være en tydelig sammenhæng mellem budget og projektbeskrivelsen. Det kan f.eks. være at I har brug for at købe noget ekstra udstyr for at kunne gennemføre arrangementet, så kan I medtage udgifter hertil i budgettet.

  Eksempler er ikke udtømmende, da det kan være meget forskelligt fra projekt til projekt. Derfor skal I læse det som inspiration til jeres projekt.

  Indtægter

  Der er forskel på indtægter og egenfinansiering.

  Indtægter kan f.eks. være deltagerbetaling, forventet salg af mad og drikke eller lign. Det kan også være i form af lokale sponsorater.

  Et eksempel kunne være, at I har et lokalt supermarked eller slagter, der sponsorerer forplejning. Det skal i budgettet fremstå som et sponsorat.

  Egenfinansiering og medfinansiering

   Egenfinansiering kan f.eks. være at I stiller egne lokaler til rådighed, frivillig timer eller hvis I selv holder en del af udgifterne. Typisk vil det være et separat felt i ansøgningen, som skal udfyldes skriftligt, hvis ikke, så kan I medtage det i jeres projektbeskrivelse.

  Medfinansiering kan blandt andet være, hvis I får stillet lokaler til rådighed af kommunen eller det kan være andre fonde, som har valgt at støtte jeres arrangement.

  Ofte er der ikke krav om egen- eller medfinansiering, men er der tale om meget store projekter, vil fondene se på det med positive øjne.

  Udgifter

  Udgifter giver næsten sig selv. Her skal I liste alle jeres udgifter op. I kan se eksemplet på hvilke udgifter, der kan være i forbindelse med et rekrutteringsbudget.

  Hvis I søger penge til markedsføring/annoncering, så lav 1 samlet budgetpost. På den måde skaber I fleksibilitet i forhold til eventuelle justeringer. Måske kostede annoncen i bladet mindre end I havde regnet med og så kan I måske bruge flere midler på Sociale Medier.

  Finansieringsbehov

  Jeres finansieringsbehov er det I søger støtte til. Det er typisk differencen mellem indtægter og udgifter.

  Finansieringsbehovet skal beskrive det behov for finansiering I har for at projektet kan blive en realitet.