Folkedanser-instruktørkurserne 2023

Sommeren 2023 udbyder vi igen Instruktøruddannelsen, Master Class og Aspirantkursus i folkedans. Derudover er der dansekurser både for de unge og de mere modne, henholdsvis Folk College (sammen med Spillemandskredsen) og Dansekursus.

Giv dig selv en fantastisk oplevelse med dans, musik og samvær i, fra søndag d. 1.juli til torsdag d. 6. juli 2023. Det bliver en spændende og lærerig uge fyldt med dans, musik og glade mennesker på Båring Efterskole.

Vi tilbyder Folkedanserinstruktør-uddannelsen, Masterclass for de øvede instruktører, aspirantkursus for dem der gerne vil snuse til det at være instruktør. Dertil kommer to dansekurser – et Folk College for de unge 15-25 år og et for det mere modne publikum.

Det er en fornøjelse herunder at præsentere de enkelte hold og de dygtige undervisere. Det er det perfekte grundlag for en uge med inspiration, dans og musik på højt niveau.

Instruktøraspirant-kursus

I år udbydes et aspirantkursus for dig der går og gemmer på en danseinstruktør i maven. Eller dig der allerede har prøvet at undervise i nogle danse og er nysgerrig efter at prøve mere. Vi vil gennemgå dansebeskrivelser og du vil komme til at undervise i nye og kendte danse. Du vil blive introduceret til beskrivelseslæsning, undervisningsteknikker og se hvordan andre underviser. Kom og bliv klogere.

Dette kursus henvender sig til dem der gerne vil snuse til hvad det vil sige at være instruktør. Kurset varer i tre dage og giver en indføring og inspiration videre frem mod instruktørkurset. Det er en oplagt mulighed for dem der aldrig har instrueret i folkedans, eller blot har lidt erfaring med dette. Som instruktør på holdet i 2023, er Desirée Graubæk og musiker Peter Eget.

Instruktøraspirant-kurset varer i 3 dage og du har mulighed for de øvrige dage at deltage i dansekurset mod en mer-pris.

Instruktøruddannelsen

Dans Danmarks instruktøruddannelse er en toårig uddannelse. Den har til formål, at gøre kursisterne i stand til selvstændigt at undervise i dansk folkedans. Kurset giver et grundigt kendskab til danske folkedanse samt de dertil knyttede undervisningsmetoder. For at søge instruktøruddannelsen, er det vigtigt, at man har praktisk danseerfaring og kan udføre grundtrinene inden for dansk folkedans. Desuden må man være indstillet på, at undervise i folkedans i de år uddannelsen varer, gerne som ”føl” i en forening, for at tilegne sig praktisk erfaring og kompetent feedback fra en erfaren folkedanserinstruktør. Ligeledes er det en fordel at have deltaget i Instruktøraspirantkurset inden påbegyndelse af instruktøruddannelsen, men det er ikke et krav at man har nogen forudsætninger for at kunne undervise, men at man har lyst til at give glæden ved dans videre. I løbet af kurset vil man lære, hvordan man kan læse beskrivelserne af dansene, og hvordan man kan formidle det til danserne.

På Instruktøruddannelsen i 2023, vil Mette Lukasiewicz undervise, hun har danset i over 30 år og undervist i mere end 20 af disse, og har herigennem opnået en bred erfaring inden for undervisning i alt fra børn, unge, voksne og opvisningshold. Mette har rod i den traditionelle del af folkedansen men har også været med til at nytænke folkedansen blandt andet med dansegruppen Nordfolk og ved undervisning til forskellige sociale arrangementer. Mette ser det som en stor ære at være instruktør på årets instruktøruddannelse og håber at kunne være med til at inspirere andre.

Master Class – et tilbud til erfarne instruktører

MasterClass er kurset der henvender sig til den erfarne instruktør, der gerne vil udfordres på et højere niveau. Instruktører der har ambitioner og ønsker om at forbedre egne undervisningsmetoder, personlig udvikling, udvikling af kompetencer inden for egen undervisning og inspiration. Det henvender sig til instruktører, som har eller gerne vil arbejde med særlige hold for eksempel opvisningshold, konkurrencehold, DM-hold eller lignende.  

Kurset tager udgangspunkt i kursistens nuværende kompetencer og i hvilken retning man ønsker at udvikle sig yderligere. Kurset vil foregå som en blanding mellem teori og praktiske opgaver. Kurset tilrettelægges konkret ud fra konkrete emner, de enkelte kursisters niveau, kompetencer og ønsker. Inden kurset, vil hver kursist blive bedt om at udfylde et spørgeskema og bliver kontaktet af underviseren. Underviser på MasterClass bliver i år Henrik Larsen.

Dansekursus

Kom på dansekursus, hvis du gerne vil have en hel uge med dans, musik og godt samvær samtidig med at du hjælper de nye instruktører på vej. Dansekurset er en kombination af undervisning på danseholdet med egen instruktør og spillemand samt at hjælpe når der er brug for dansere i praktik på instruktørholdene og Master Class. I år er vi glade for at Hanne Bording Jørgensen instruerer danseholdet, assisteret af Arne Jørgensen på violin.

Folk College

Folk College er dansekurset for de unge. Her er masser af fart, sjov og fokus på Folk, Fællesskab og Fordybelse. Det er for alle unge mellem 16 og 25 år og det er et kursus i samarbejde med Spillemandskredsen. Der vil derfor være kombinationer af moduler for unge med rytmik og dans, samt faglig fordybelse i dansen. Kurset henvender sig til dig der vil i dybden med din egen dans, udfordres, lære mere om samspillet mellem musik og dans. Der vil også være timer, hvor man prøver andre danseformer. I år er danseinstruktøren Rune Pedersen

Tilmelding

Læs mere og tilmeld dig på hjemmesiden. Tilmeldingsfristen er 11. april 2023.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på kursus i Båring. Vel mødt.

Vel mødt, på vegne af Dans Danmark, Folkedans

Line Gessø Hansen

Kursusleder