Sæsonstarten nærmer sig og det glæder vi os til! I er sikkert allerede i fuld gang med planlægningen.

I den forbindelse vil vi give jer et overblik over, hvordan I finder information fra forbundet og gennem hvilke kanaler.

Hjemmesiden

Her på hjemmesiden opdatere vi løbende med relevante informationer. Typisk vil det være under nyheder, hvor I har mulighed for at søge på den danseart, som netop har jeres interesse.

Derudover kan I med fordel tage et kig på foreningsservice. Her kan I få overblik over de tilbud, som vi udbyder til både klubber og medlemmer. 

Kalenderen er også et rigtig godt redskab til at holde sig opdateret. Her har I mulighed for at sortere via bjælken øverst. Alle klubber har endvidere mulighed for at få lagt deres aktiviteter ind på hjemmesiden ved at sende en mail til anfa@dans-danmark.dk.

Nyhedsbreve

Vi sender løbende nyhedsbreve ud til alle formænd og kasserer med vigtige informationer fra forbundet. Noget har I måske allerede læst på hjemmesiden, mens andet er helt nyt for jer. Derfor opfordrer vi jer til at orientere os, hvis I skifter mailadresse, formand, kasserer eller lign., så vi sikrer, at I får den nødvendige information.

Virtuelle møder.

Vi afholder løbende virtuelle møder, hvor alle medlemmer i klubber i Dans Danmark har mulighed for at deltage. Her vil der være korte oplæg fra bestyrelsen og/eller ansatte, men de virtuelle møder er hovedsageligt tænkt til, at I har mulighed for at stille spørgsmål, få inspiration fra andre klubber og sparring.

De virtuelle møder i 2022 er fastsat til den 7. september og 27. oktober. Der vil ikke være tilmelding og mødelinket vil være tilgængeligt i begivenheden på hjemmesiden sammen med dagsordenen, når det er klar.

Sociale Medier

På de sociale medier har vi en række sider, hvor vi løbende informere om nyt fra forbundet, danseevents og andet spændende danserelateret indhold.

På Dans Danmarks Facebookside og Instagram vil det hovedsageligt være nyt fra forbundet samt information, der er relevant på tværs af organisationen.

Derudover har vi en række sider, der hedder Dans Danmark – ”Danseart”, hvor aktivitetsudvalgene løbende vil informere om danserelateret indhold for netop deres danseart. Her kan du ”nørde” netop de danse, som interesserer dig!

Danseliv

Sidst, men ikke mindst, så modtager I også vores nye magasin Danseliv 3 gange årligt!

Bladet udgives digitalt pr. mail og alle medlemmer i Dans Danmark har mulighed for at modtage det. Det kræver blot, at vi har registreret jeres mail i vores system.

Vi arbejder målrettet på at skabe et blad, hvor der både er nyt fra Bestyrelsen, aktivitetsudvalgene og DIF, som kan inspirere jer eller blot lade jer blive klogere på hvad det vil sige at være en del af Dans Danmark.

Læser I noget på ovenstående kanaler, der giver anledning til yderligere spørgsmål kan I altid kontakte bestyrelsen, aktivitetsudvalgene eller sekretariatet. Kontaktinformationerne finder I her.