Der arbejdes intenst på at få gjort det nye medlemssystem klar til jer. Derfor har alle klubber, der ikke er oprettet i danseren.dk modtaget en mail med oplysninger om hvordan jeres klub kommer med om bord.

Det nye medlemssystem vil i fremtiden håndtere en række funktioner, der i sidste ende skal gøre det administrative arbejde nemmere for den enkelte klub i relation til Dans Danmark.

Vi står klar til, at hjælpe jer sikkert i havn og få alle informationer korrekt ind og derfor kan I med fordel sende det indlæsningsskema, som I har modtaget på mail. Senest den 25. august.

Da vi har forlænget fristen for indsendelse af skema, har vi samme forbindelse også valgt, at flytte de to webinarer, som ellers var planlagt til i næste uge, til tirsdag den 20. september kl. 13 og 19. Her vil I få en grundig introduktion til hvordan man benytter medlemssystemet. Kurset er primært henvendt til kassereren, formanden og/eller medlemsansvarlige i klubben.

Man behøver kun at deltage i det ene og vi udsender link til jer nogle dage før, men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.